รถอีซูซุ 6 ล้อ พร้อมส่วนบรรทุก ตู้แห้ง ยาว 6เมตร90 2004

รถอีซูซุ  FTR Forward  6 ล้อ พร้อมส่วนบรรทุก ตู้แห้ง เปิดข้างได้ เปิดหลังได้ ยาว 6.9 ม. ปี 2547

Visitors: 43,185