ฮีโน่ ปี58 175แรง รถดั๊ม 2015

รถดั๊มยี่ห้อฮีโน่  ปี พ.ศ.2558 กำลังขับ 175แรง รถบรรทุก คอกบรรทุก ขนาด 2.2*4*0.9 เมตร

 

Visitors: 43,185