อีซูซุ ปี44 ตู้แห้ง ตู้บรรทุก ขนาด2.45*7*2.4 เมตร

รถบรรทุกจากอีซูซุ 2001 ตู้แห้ง ตู้บรรทุก ขนาด2.45*7*2.4 เมตร

Visitors: 43,185