ฮีโน่ ปี50 220แรง

ตู้บรรทุกฮีโน่ ปี2007

กำลังเครื่อง 220แรง

จำนวนล้อ 6

ระบบขับเคลื่อน 2เพลา

ส่วนบรรทุกตู้10บาน

ขนาด (เมตร) ก*ย*ส

ก 2.42

ย 7.3

ส 2.5

Visitors: 43,185